PRIMARIA COMUNEI CETATEA DE BALTA

Judetul Alba

PROIECTE INVESTITIONALE

    Acces la infrastructura de informatii.

    Exista: telefonie digitala, Internet, acoperire GSM 50% (respective satele Cetatea de Balta si Sintamarie)

    Investitii derulate din fonduri europene.
 • Fonduri PHARE in valoare de 23.000 EURO s-a achizitionat un sistem informational format din server, doua calculatoare, o imprimanta si progamele specifice administratiei locale. 
 • Fonduri PHARE in valoare de 52.000 EURO, s-au construit doua sali de clasa, doua puncte de documentare si doua grupuri sanitare
    Utilitati existente:
 • Retea de distributie a gazelor naturale
 • Retea de distributie a energiei electrice
 • Telefonie digitala
 • Telefonie mobile
 • Internet
 • Terenuri agricole pretabile la agricultura mecanizate
 • Forta de munca calificata
 • Acces la transport feroviar
 • Acces la transportul rutier
 • Apropiere de orasele Blaj - 25 km si Tirnaveni 12 km
    Utilitati in perspective
 • retea de distributie a apei potabile
 • retea de canalizare
 • modernizarea soselei DJ107 Blaj - Tirnaveni - “Drumul vinului"
 • modernizarea drumurilor DJ 104M si DJ 104K si cuprinderea lor in reteaua “Drumul vinului”
    Investitii in derulare
 • Reabiltare Scoala primara Craciunelul de sus
 • Inlocuire tamplarie de lemn cu tamplarie PVC la Scoala generala Cetatea de Balta
 • Modernizare instalatie de incalzire la Scoala generala Cetatea de Balta
 • Modernizare Camin cultural Cetatea de Balta
    Investitii din fonduri europene
 • Extindere la Scoala generala Cetatea de Balta
 • Sistem informatic la Consiliul local Cetatea de Balta
    Plan strategic de dezvoltare pe domenii.

    A. COMUNITAR

 • informari privind protectia mediului
 • program de prevenire a epidemiilor la oameni si animale
 • generarea interesului pentru problemele comunitatii
    B. INSTITUTIONAL
 • imbunatatirea dialogului intre institutiile publice si populatie
 • sistem de sprijinire a specialistilor in vederea specializarii
 • dezvoltarea institutiilor sanitare
 • programe de prevenire a incendiilr si catastrofelor
 • cresterea eficientei institutiilor de stat
    C. VIATA SOCIALA SI CULTURALA
 • programe de recreere si sport
 • pastrarea obiceiurilor populare si a traditiilor
 • conservarea valorilor traditionale si a monumentelor istorice
    D. PROTECTIA MEDIULUI SI REABILITAREA MEDIULUI AMBIANT
 • protectia padurilor
 • protectia izvoarelor naturale
 • curatirea si intretinerea malurilor paraurilor
 • amenajarea izvoarelor de apa sarata
 • elaborarea si implementarea planurilor de amenajare a peisajului natural
    E. INFRASTUCTURA
 • reabilitarea si intretinerea retelei de drumuri din interiorul localitatilor
 • constructia de retele de apa, canalizare, statii de epurare
 • constructia unei retele de distribuire a gazului metan in satul Tatirlaua
 • dotarea laboratoarelor scolare
 • locuri pentru distractii si obiective turistice
    F. SALUBRITATE SI GESTIONAREA DESEURILOR
 • parteneriate pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere
 • strategie de protectia mediului
    G. ADIMINISTRAREA SI INTRETINEREA AVUTULUI PUBLIC
 • administrarea si intretinerea terenurilor publice
 • administrarea si intretinerea cladirilor publice
 • reorganizarea pietei agro-alimentare din Cetatea de Balta
 • amenajarea de terenuri de joaca
    H. PROBLEME ALE POSESIUNILOR (TERENURI, IMOBILE)
 • rezolvarea problemelor legate de proprietatea imobilelor
 • incheierea retrocedarii terenurilor
 • promovarea ofertei turistice
 • asociere de reprezentare  a intereselor in domeniul turismului
 • instruire in domeniul turismului
 • promovarea atractiilor turistice pe pagina de INTERNET
    I. INSTRUIRE
 • elaborarea unei retele educationale pentru adulti (alfabetizarea rromilor adulti)
 • popularizarea rolului educatiei in dezvoltarea personalitatii
 • programe de predare a limbilor straine
 • popularizarea legilor ce intereseaza in mod direct locuitorii, consiliere juridica
 • proiect de informare a populatiei (birou de consiliere locala, birou de promovare si dezvoltare locala)
    J. STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
 • crearea de capacitati de productie
 • diversificarea economica a activitatilor
 • sprijinirea infiintarii si functionarii IMM-urilor
 • asociatii de reprezentare a intereselor agentilor economici
 • stimularea artei mestesugaresti, fabricarea produselor traditionale
    K. DEZVOLTARE AGRARA
 • dezvoltarea si modernizarea productiei agricole
 • initative pentru infiintarea asociatiilor de gospodari si sprijinirea acestora
 • dezvoltarea prelucrarii locale a produselor agricole
 • elaborarea marketingului produselor agricole locale
 • elaborarea unui program de gospodarire a padurilor
 • gospodarirea fondului cinegetic
 • colectarea, prelucrarea si valorificarea fructelor de padure, a plantelor medicinale si a ciupercilor
 • asigurarea functionarii eficiente a composesoratelor
    L. CULTE
 • programe de educatie religioasa, in special in comunitatile de rromi
 • sprijinirea dezvoltarii bisericilor