PRIMARIA COMUNEI CETATEA DE BALTA

Judetul Alba

PROIECTE INVESTITIONALE

    Acces la infrastructura de informatii.

    Exista: telefonie digitala, Internet, acoperire GSM 50% (respective satele Cetatea de Balta si Sintamarie)

    Investitii derulate din fonduri europene.
  • Fonduri PHARE in valoare de 23.000 EURO s-a achizitionat un sistem informational format din server, doua calculatoare, o imprimanta si progamele specifice administratiei locale. 
  • Fonduri PHARE in valoare de 52.000 EURO, s-au construit doua sali de clasa, doua puncte de documentare si doua grupuri sanitare
    Utilitati existente:
  • Retea de distributie a gazelor naturale
  • Retea de distributie a energiei electrice
  • Telefonie digitala
  • Telefonie mobile
  • Internet
  • Terenuri agricole pretabile la agricultura mecanizate
  • Forta de munca calificata
  • Acces la transport feroviar
  • Acces la transportul rutier
  • Apropiere de orasele Blaj - 25 km si Tirnaveni 12 km
    Utilitati in perspective
  • retea de distributie a apei potabile
  • retea de canalizare
  • modernizarea soselei DJ107 Blaj - Tirnaveni - “Drumul vinului"
  • modernizarea drumurilor DJ 104M si DJ 104K si cuprinderea lor in reteaua “Drumul vinului”
    Investitii in derulare
  • Reabiltare Scoala primara Craciunelul de sus
  • Inlocuire tamplarie de lemn cu tamplarie PVC la Scoala generala Cetatea de Balta
  • Modernizare instalatie de incalzire la Scoala generala Cetatea de Balta
  • Modernizare Camin cultural Cetatea de Balta
    Investitii din fonduri europene
  • Extindere la Scoala generala Cetatea de Balta
  • Sistem informatic la Consiliul local Cetatea de Balta
    Plan strategic de dezvoltare pe domenii.

    A. COMUNITAR

  • informari privind protectia mediului
  • program de prevenire a epidemiilor la oameni si animale
  • generarea interesului pentru problemele comunitatii
    B. INSTITUTIONAL
  • imbunatatirea dialogului intre institutiile publice si populatie
  • sistem de sprijinire a specialistilor in vederea specializarii
  • dezvoltarea institutiilor sanitare
  • programe de prevenire a incendiilr si catastrofelor
  • cresterea eficientei institutiilor de stat
    C. VIATA SOCIALA SI CULTURALA
  • programe de recreere si sport
  • pastrarea obiceiurilor populare si a traditiilor
  • conservarea valorilor traditionale si a monumentelor istorice
    D. PROTECTIA MEDIULUI SI REABILITAREA MEDIULUI AMBIANT
  • protectia padurilor
  • protectia izvoarelor naturale
  • curatirea si intretinerea malurilor paraurilor
  • amenajarea izvoarelor de apa sarata
  • elaborarea si implementarea planurilor de amenajare a peisajului natural
    E. INFRASTUCTURA
  • reabilitarea si intretinerea retelei de drumuri din interiorul localitatilor
  • constructia de retele de apa, canalizare, statii de epurare
  • constructia unei retele de distribuire a gazului metan in satul Tatirlaua
  • dotarea laboratoarelor scolare
  • locuri pentru distractii si obiective turistice
    F. SALUBRITATE SI GESTIONAREA DESEURILOR
  • parteneriate pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere
  • strategie de protectia mediului
    G. ADIMINISTRAREA SI INTRETINEREA AVUTULUI PUBLIC
  • administrarea si intretinerea terenurilor publice
  • administrarea si intretinerea cladirilor publice
  • reorganizarea pietei agro-alimentare din Cetatea de Balta
  • amenajarea de terenuri de joaca
    H. PROBLEME ALE POSESIUNILOR (TERENURI, IMOBILE)
  • rezolvarea problemelor legate de proprietatea imobilelor
  • incheierea retrocedarii terenurilor
  • promovarea ofertei turistice
  • asociere de reprezentare  a intereselor in domeniul turismului
  • instruire in domeniul turismului
  • promovarea atractiilor turistice pe pagina de INTERNET
    I. INSTRUIRE
  • elaborarea unei retele educationale pentru adulti (alfabetizarea rromilor adulti)
  • popularizarea rolului educatiei in dezvoltarea personalitatii
  • programe de predare a limbilor straine
  • popularizarea legilor ce intereseaza in mod direct locuitorii, consiliere juridica
  • proiect de informare a populatiei (birou de consiliere locala, birou de promovare si dezvoltare locala)
    J. STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
  • crearea de capacitati de productie
  • diversificarea economica a activitatilor
  • sprijinirea infiintarii si functionarii IMM-urilor
  • asociatii de reprezentare a intereselor agentilor economici
  • stimularea artei mestesugaresti, fabricarea produselor traditionale
    K. DEZVOLTARE AGRARA
  • dezvoltarea si modernizarea productiei agricole
  • initative pentru infiintarea asociatiilor de gospodari si sprijinirea acestora
  • dezvoltarea prelucrarii locale a produselor agricole
  • elaborarea marketingului produselor agricole locale
  • elaborarea unui program de gospodarire a padurilor
  • gospodarirea fondului cinegetic
  • colectarea, prelucrarea si valorificarea fructelor de padure, a plantelor medicinale si a ciupercilor
  • asigurarea functionarii eficiente a composesoratelor
    L. CULTE
  • programe de educatie religioasa, in special in comunitatile de rromi
  • sprijinirea dezvoltarii bisericilor