PRIMARIA COMUNEI CETATEA DE BALTA

Judetul Alba

LEGEA 52/2003» -
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003 -
» Anunt - Proiect HCL recoltare si valorificare masa lemnoasa
» Anunt proiect HCL - -impozite si taxe locale, taxe speciale si taxe extrajudiciare de timbru 2019
» Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 – SNA - INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE
» Nr.4353 /2018/30 ianuarie 2019 - Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție, la nivelul u.a..t. Comuna Cetatea de Baltă (SNA) 2016 – 2020
» Anunt proiect HCL - Regulament organizare si functionare a pietei/targului din Comuna Cetatea de Balta
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2018 -
» ANUNT - proiect HCL-recoltare si valorificare masa lemnoasa